WAIT
ZeaSoft

Miljødata
 
 
ZeaSoft har mange års erfaring med miljødata, primært inden for affaldområdet, og kan være behjælpelig med eksempelvis:

Kontakt med myndigheder i forbindelse med mijøsager.

Udarbejdelse af miljøgodkendelsesansøgninger.

Vurdering af støj- og støvforhold.

Iværksættelse at målinger hos akkrediterede analysefirmaer.

Assistance i forbindelse med affaldsindberetninger.

Statistikprogrammer til bla. affaldsdata.